دفترچه اورسی - انیمه ژاپن

دفترچه اورسی

شماره ۱

توی شمارۀ اول دفترچۀ اورسی، سراغ خرده‌فرهنگی از ژاپن رفتیم و به موضوع «انیمه» پرداختیم. مشاهده پیش‌نمایش مجله

دفترچه اورسی را به فرمت PDF با پرداخت مبلغ دلخواه در ایمیل‌تان دریافت کنید. مشاهده پیش‌نمایش مجله

حمایت با مبلغ دلخواه
هزار تومان

* ایمیل شما نزد ما محفوظ است و تنها برای ارسال فایل یا آخرین وضعیت سفارش شما استفاده می‌شود.