دفترچه اورسی | شماره ۲ | سفر

دفترچه اورسی

سفر

در شمارۀ دوم دفترچه سراغ موضوع «سفر» رفتیم و سعی کردیم از جنبه‌های مختلف و تجربه‌های درونی و بیرونی متفاوت به این موضوع بپردازیم.

نسخۀ چاپی دفترچه بین یک تا دو هفته بعد از ثبت سفارش به دست شما خواهد رسید و فایل PDF بعد از خرید به ایمیل شما ارسال می‌شود. دانلود رایگان نسخۀ پیش‌نمایش

۹۰ هزار تومان

دفترچۀ اورسی را به فرمت PDF با پرداخت مبلغ دلخواه در ایمیل‌تان دریافت کنید. دانلود رایگان نسخۀ پیش‌نمایش

حمایت با مبلغ دلخواه
هزار تومان

* ایمیل شما نزد ما محفوظ است و تنها برای ارسال فایل یا آخرین وضعیت سفارش شما استفاده می‌شود.